Gäller 2022-03-01 – 2023-02-28

 

* Beställningsvara, leveranstid upp till 5 dagar eller enl. överenskommelse

Vid beställning av jord i storsäck tillkommer en avgift om 200kr/säck

Vikt ca 1000kg/säck (OBS! Gäller ej Biokolboost) Volym varierar beroende på artikel.
Priserna ovan är exklusive moms
Frakt tillkommer

Vid beställning av större mängder jord, kontakta oss gärna för offert.

Mottagaren ansvarar för att leveransplatsen är lämplig så att föroreningar såsom
ogräs och främmande föremål inte kan försämra kvaliteten på produkten.

Orderläggning                                                                                                         Produktionsplats Hudiksvall
Telefon: 0652-17048                                                                                                 Ahlgren & Eliasson Åkeri AB
info@aeakeri.se                                                                                                        Tomas Ahlgren
Mobil: 070-667 08 83
tomas.ahlgren@aeakeri.se
Adress:
Västanåker 131
824 92 Hudiksvall

Gäller 2021-03-01 – 2022-02-28


* Beställningsvara, leveranstid upp till 5 dagar eller enl. överenskommelse

Vid beställning av jord i storsäck tillkommer en avgift om 250kr/säck

Vikt ca 1000kg/säck (OBS! Gäller ej Biokolboost) Volym varierar beroende på artikel.
Priserna ovan är inklusive moms
Frakt tillkommer

Vid beställning av större mängder jord, kontakta oss gärna för offert.

Mottagaren ansvarar för att leveransplatsen är lämplig så att föroreningar såsom
ogräs och främmande föremål inte kan försämra kvaliteten på produkten.

Orderläggning                                                                                                         Produktionsplats Hudiksvall
Telefon: 0652-17048                                                                                                 Ahlgren & Eliasson Åkeri AB
info@aeakeri.se                                                                                                        Tomas Ahlgren
Mobil: 070-667 08 83
tomas.ahlgren@aeakeri.se
Adress:
Västanåker 131
824 92 Hudiksvall

Gäller 2021-03-01 – 2022-02-28

 

* Beställningsvara, leveranstid upp till 5 dagar eller enl. överenskommelse

Vid beställning av jord i storsäck tillkommer en avgift om 200kr/säck

Vikt ca 1000kg/säck (OBS! Gäller ej Biokolboost) Volym varierar beroende på artikel.
Priserna ovan är exklusive moms
Frakt tillkommer

Vid beställning av större mängder jord, kontakta oss gärna för offert.

Mottagaren ansvarar för att leveransplatsen är lämplig så att föroreningar såsom
ogräs och främmande föremål inte kan försämra kvaliteten på produkten.

Orderläggning                                                                                                         Produktionsplats Hudiksvall
Telefon: 0652-17048                                                                                                 Ahlgren & Eliasson Åkeri AB
info@aeakeri.se                                                                                                        Tomas Ahlgren
Mobil: 070-667 08 83
tomas.ahlgren@aeakeri.se
Adress:
Gryttje 759
829 62 Gnarp

Gäller 2021-03-01 – 2022-02-28


* Beställningsvara, leveranstid upp till 5 dagar eller enl. överenskommelse

Vid beställning av jord i storsäck tillkommer en avgift om 250kr/säck

Vikt ca 1000kg/säck (OBS! Gäller ej Biokolboost) Volym varierar beroende på artikel.
Priserna ovan är inklusive moms
Frakt tillkommer

Vid beställning av större mängder jord, kontakta oss gärna för offert.

Mottagaren ansvarar för att leveransplatsen är lämplig så att föroreningar såsom
ogräs och främmande föremål inte kan försämra kvaliteten på produkten.

Orderläggning                                                                                                         Produktionsplats Hudiksvall
Telefon: 0652-17048                                                                                                 Ahlgren & Eliasson Åkeri AB
info@aeakeri.se                                                                                                        Tomas Ahlgren
Mobil: 070-667 08 83
tomas.ahlgren@aeakeri.se
Adress:
Gryttje 759
829 62 Gnarp

Art. Nr
50079
Produkt
Gräsmattejord
Tidigare art. nr
0710
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
289
Art. Nr
50064
Produkt
Gräsmattejord, naturgödslad
Tidigare art. nr
0701
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
335
Art. Nr
50091
Produkt
*Trädgårdsjord E, ogödslad
Tidigare art. nr
0715
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
338
Art. Nr
50095
Produkt
Trädgårdsjord E, naturgödslad
Tidigare art. nr
0717
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
390
Art. Nr
51901
Produkt
*Trädgårdsjord E Biokol boost 10
Tidigare art. nr
0718
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
675
Art. Nr
51900
Produkt
*Biokolboost
Tidigare art. nr
728387
Övrigt
pris per m³ i storsäck
Vikt/m³, ca
0,6 ton
Pris/ton, kr
3821
Art. Nr
50334
Produkt
Växtjord typ A
Tidigare art. nr
0730
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
351
Art. Nr
50341
Produkt
*Växtjord typ B
Tidigare art. nr
0732
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
349
Art. Nr
50350
Produkt
Växtjord typ D
Tidigare art. nr
0735
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
337
Art. Nr
50338
Produkt
Mineraljord typ A
Tidigare art. nr
0731
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
259
Art. Nr
50359
Produkt
Mineraljord typ B
Tidigare art. nr
0739
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
236
Art. Nr
50119
Produkt
*Rabattjord
Tidigare art. nr
72099
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,65 ton
Pris/ton, kr
655
Art. Nr
50144
Produkt
Frilandsjord
Tidigare art. nr
0727
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,9 ton
Pris/ton, kr
494
Art. Nr
50357
Produkt
Ängsjord
Tidigare art. nr
0738
Övrigt
lätt naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
315
Art. Nr
52828
Produkt
Ängsgrus
Tidigare art. nr
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
247
Art. Nr
50404
Produkt
*Citykross 2-6
Tidigare art. nr
7970206
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
986
Art. Nr
50406
Produkt
*Citykross 4-8
Tidigare art. nr
7970408
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
954
Art. Nr
50407
Produkt
*Citykross 8-16
Tidigare art. nr
7970816
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
687
Art. Nr
50408
Produkt
*Citykross 16-32
Tidigare art. nr
7971632
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
666
Art. Nr
50411
Produkt
*Citykross 32-63
Tidigare art. nr
7973263
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
630
Art. Nr
50079
Produkt
Gräsmattejord, ogödslad
Tidigare art. nr
0710
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
361,25
Art. Nr
50064
Produkt
Gräsmattejord, naturgödslad
Tidigare art. nr
0701
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
418,75
Art. Nr
50091
Produkt
*Trädgårdsjord E, ogödslad
Tidigare art. nr
0715
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
422,50
Art. Nr
50095
Produkt
Trädgårdsjord E, naturgödslad
Tidigare art. nr
0717
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
487,50
Art. Nr
51901
Produkt
*Trädgårdsjord E Biokol boost 10
Tidigare art. nr
0718
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
843,75
Art. Nr
51900
Produkt
*Biokolboost
Tidigare art. nr
728387
Övrigt
pris per m³ i storsäck
Vikt/m³, ca
0,6 ton
Pris/ton, kr
4776,25
Art. Nr
50334
Produkt
Växtjord typ A
Tidigare art. nr
0730
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
438,75
Art. Nr
50341
Produkt
*Växtjord typ B
Tidigare art. nr
0732
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
436,25
Art. Nr
50350
Produkt
Växtjord typ D
Tidigare art. nr
0735
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
421,25
Art. Nr
50338
Produkt
Mineraljord typ A
Tidigare art. nr
0731
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
323,75
Art. Nr
50359
Produkt
Mineraljord typ B
Tidigare art. nr
0739
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
295,00
Art. Nr
50119
Produkt
*Rabattjord
Tidigare art. nr
72099
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,65 ton
Pris/ton, kr
818,75
Art. Nr
50144
Produkt
Frilandsjord
Tidigare art. nr
0727
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,9 ton
Pris/ton, kr
617,50
Art. Nr
50357
Produkt
Ängsjord
Tidigare art. nr
0738
Övrigt
lätt naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
393,75
Art. Nr
52828
Produkt
Ängsgrus
Tidigare art. nr
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
1232,50
Art. Nr
50404
Produkt
*Citykross 2-6
Tidigare art. nr
7970206
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
1192,50
Art. Nr
50406
Produkt
*Citykross 4-8
Tidigare art. nr
7970408
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
858,75
Art. Nr
50407
Produkt
*Citykross 8-16
Tidigare art. nr
7970816
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
832,50
Art. Nr
50408
Produkt
*Citykross 16-32
Tidigare art. nr
7971632
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
787,50
Art. Nr
50411
Produkt
*Citykross 32-63
Tidigare art. nr
7973263
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
Art. Nr
50079
Produkt
Gräsmattejord, ogödslad
Tidigare art. nr
0710
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
371
Art. Nr
50064
Produkt
Gräsmattejord, naturgödslad
Tidigare art. nr
0701
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
416
Art. Nr
50091
Produkt
*Trädgårdsjord E, ogödslad
Tidigare art. nr
0715
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
404
Art. Nr
50095
Produkt
Trädgårdsjord E, naturgödslad
Tidigare art. nr
0717
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
451
Art. Nr
51901
Produkt
*Trädgårdsjord E Biokol boost 10
Tidigare art. nr
0718
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
738
Art. Nr
51900
Produkt
*Biokolboost
Tidigare art. nr
728387
Övrigt
pris per m³ i storsäck
Vikt/m³, ca
0,6 ton
Pris/ton, kr
3865
Art. Nr
50334
Produkt
Växtjord typ A
Tidigare art. nr
0730
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
426
Art. Nr
50341
Produkt
*Växtjord typ B
Tidigare art. nr
0732
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
439
Art. Nr
50350
Produkt
Växtjord typ D
Tidigare art. nr
0735
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
418
Art. Nr
50338
Produkt
Mineraljord typ A
Tidigare art. nr
0731
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
335
Art. Nr
50359
Produkt
Mineraljord typ B
Tidigare art. nr
0739
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
333
Art. Nr
50119
Produkt
*Rabattjord
Tidigare art. nr
72099
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,65 ton
Pris/ton, kr
716
Art. Nr
50144
Produkt
Frilandsjord
Tidigare art. nr
0727
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,9 ton
Pris/ton, kr
531
Art. Nr
50357
Produkt
Ängsjord
Tidigare art. nr
0738
Övrigt
lätt naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
399
Art. Nr
52828
Produkt
Ängsgrus
Tidigare art. nr
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
333
Art. Nr
50404
Produkt
*Citykross 2-6
Tidigare art. nr
7970206
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
1024
Art. Nr
50406
Produkt
*Citykross 4-8
Tidigare art. nr
7970408
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
874
Art. Nr
50407
Produkt
*Citykross 8-16
Tidigare art. nr
7970816
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
697
Art. Nr
50408
Produkt
*Citykross 16-32
Tidigare art. nr
7971632
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
676
Art. Nr
50411
Produkt
*Citykross 32-63
Tidigare art. nr
7973263
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
673
Art. Nr
50079
Produkt
Gräsmattejord, ogödslad
Tidigare art. nr
0710
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
463,75
Art. Nr
50064
Produkt
Gräsmattejord, naturgödslad
Tidigare art. nr
0701
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,3 ton
Pris/ton, kr
520,00
Art. Nr
50091
Produkt
*Trädgårdsjord E, ogödslad
Tidigare art. nr
0715
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
505,00
Art. Nr
50095
Produkt
Trädgårdsjord E, naturgödslad
Tidigare art. nr
0717
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
563,75
Art. Nr
51901
Produkt
*Trädgårdsjord E Biokol boost 10
Tidigare art. nr
0718
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,2 ton
Pris/ton, kr
922,50
Art. Nr
51900
Produkt
*Biokolboost
Tidigare art. nr
728387
Övrigt
pris per m³ i storsäck
Vikt/m³, ca
0,6 ton
Pris/ton, kr
4831,25
Art. Nr
50334
Produkt
Växtjord typ A
Tidigare art. nr
0730
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
532,50
Art. Nr
50341
Produkt
*Växtjord typ B
Tidigare art. nr
0732
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,25 ton
Pris/ton, kr
548,75
Art. Nr
50350
Produkt
Växtjord typ D
Tidigare art. nr
0735
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
522,50
Art. Nr
50338
Produkt
Mineraljord typ A
Tidigare art. nr
0731
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
418,75
Art. Nr
50359
Produkt
Mineraljord typ B
Tidigare art. nr
0739
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
416,25
Art. Nr
50119
Produkt
*Rabattjord
Tidigare art. nr
72099
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,65 ton
Pris/ton, kr
895,00
Art. Nr
50144
Produkt
Frilandsjord
Tidigare art. nr
0727
Övrigt
naturgödslad
Vikt/m³, ca
0,9 ton
Pris/ton, kr
663,75
Art. Nr
50357
Produkt
Ängsjord
Tidigare art. nr
0738
Övrigt
lätt naturgödslad
Vikt/m³, ca
1,4 ton
Pris/ton, kr
498,75
Art. Nr
52828
Produkt
Ängsgrus
Tidigare art. nr
Övrigt
ogödslad
Vikt/m³, ca
1,5 ton
Pris/ton, kr
416,25
Art. Nr
50404
Produkt
*Citykross 2-6
Tidigare art. nr
7970206
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
1280,00
Art. Nr
50406
Produkt
*Citykross 4-8
Tidigare art. nr
7970408
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,45 ton
Pris/ton, kr
1092,50
Art. Nr
50407
Produkt
*Citykross 8-16
Tidigare art. nr
7970816
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
871,25
Art. Nr
50408
Produkt
*Citykross 16-32
Tidigare art. nr
7971632
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
845,00
Art. Nr
50411
Produkt
*Citykross 32-63
Tidigare art. nr
7973263
Övrigt
biokol/naturgödsel
Vikt/m³, ca
1,7 ton
Pris/ton, kr
841,25