Jord/Hasselfors

Vår jord är den bästa i Sundsvall, Nordanstig och Hudiksvall

Ska du så dina frön i god jord är bara den bästa jorden god nog

Vi på Ahlgren & Eliasson Åkeri AB har sedan några år tillbaka utökat vår verksamhet och numera tillverkar och säljer vi de mycket välkända rotogräsfria kvalitetsjordarna från Hasselfors.
Prunkande allé med jord från Hasselfors Garden

Tillverkningen av jordarna sker i Tjärnvik, Gnarp, på gamla sågverkets mark nära E4 samt i Gia, i närheten av Hudiksvall.

Nedan följer en förteckning av de jordar vi har i lager, samt en kortare beskrivning av vilken jord som passar var. Vill du ha mera information om någon speciell jord, kan du klicka på Läs mer för att länkas vidare till respektive produktblad.

Samtliga sorter går att få i storsäckar (ca 1 ton/säck), eller löst på flak, transporterat med lastbil. Tänk på att marken där jorden ska tippas ska vara ren och hårdgjord. Allt för att förhindra inblandning av ogräs i jordarna.

Skötselråd för din jord hittar du här.

 

Trädgårdsjord E, naturgödslad

Trädgårdsjord E, naturgödslad

En mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord för plantering av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls kvar i växtbädden, medan sanden  ger jorden struktur och genomsläpplighet.
0727 Frilandsjord, naturgödslad

Frilandsjord, naturgödslad

Denna mullrika ”allroundjord” passar utmärkt till anläggning av köksträdgård med potatis och grönsaker samt plantering av sommarblommor, buskar och perenner.

072099 Rabattjord, naturgödslad

Rabattjord, naturgödslad

Mulljord med porös struktur. Den passar till sommarblommor, perenner och lökväxter, eller som jordförbättring. Rabattjorden innehåller mycket organiskt material, ljus och mörk torv, bark och sand. Rabattjord BIO innehåller även kompost.

0735 Växtjord, typ D, naturgödslad

Växtjord, typ A, naturgödslad

Passar som växtjord till buskar och träd där man önskar skapa ”normala” fuktförhållanden. Kan även användas till underlag för gräsytor då mullhalten är relativt låg.

Växtjord, typ D, naturgödslad

Trädplanteringsjord för inblandning i skelett, (blandas med sten 90-150mm) Skelettjord används där hårdgjorda ytor måste anläggas nära träd. Denna jordkonstruktion består av två olika delar. Dels skelettet av makadam och dels växtjorden. Man ska vara uppmärksam på att de två beståndsdelarna ska hanteras separat och att anläggningsförfarandet är helt olikt ett normalt planteringsförfarande.

0731 Mineraljord typ A, ogödslad

Mineraljord typ A, ogödslad

Trädplanteringsjord med mindre än 2% mullhalt. Används i trädplanteringsgropar på djup större än 50cm, för att undvika syrebrist.

0710 Gräsmattejord, ogödslad

Gräsmattejord Premium typ A, naturgödslad

Gräsmattejord Premium typ A är en rotogräsfri, sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Sanden ger jorden genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga. Jorden är grundgödslad.

Växande planta ur mullrik jord
Utöver dessa olika jordar har vi även ”vanlig” matjord, Täckbark (0-10mm – 10-40mm), Täckflis, Torv, Trädgårdsjord E i varianterna ogödslad och mineralgödslad, dressand (0-2mm & 0-4mm) i vårt sortiment.

På beställning kan vi också få fram:

Trädgårdsjord E Bio, Växtjord typ B & CRabattjord BIO samt Citykross i fraktionerna 2-6, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63    & 32-90.

Låter det intressant?

Välkommen att höra av Dig till oss med såväl frågor som beställningar. Klicka här »

Gäller det grus, jord eller entreprenad?