Jord/Hasselfors

Vår jord är den bästa i Sundsvall, Nordanstig och Hudiksvall

Ska du så dina frön i god jord är bara den bästa jorden god nog

Ahlgren & Eliasson Åkeri AB kan nu stoltsera med att ha utökat sin verksamhet, vilket innebär att vi numera tillverkar och säljer de mycket välkända rotogräsfria kvalitetsjordarna från Hasselfors.
Tillverkningen av jordarna sker i Tjärnvik, Gnarp, på gamla sågverkets mark nära E4. För de ogödslade varianterna av våra jordar har vi ytterligare en tillverkningsplats -Gia, i närheten av Hudiksvall. Nedan följer en förteckning av de jordar vi har på lager, samt en kortare beskrivning av vilken jord som passar var.

Samtliga sorter går att få i storsäckar (ca 1 m³/säck), eller på bulk, transporterat med lastbil. Tänk på att marken där jorden ska tippas ska vara ren och hårdgjord. Allt för att förhindra inblandning av ogräs i jordarna.

0717 Trädgårdsjord E, naturgödslad

En mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord för plantering av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Mineralämnenas kornstorleksfördelning motsvarar riktlinjerna i AMA anläggning 13, tabell DCL/1. Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls kvar i växtbädden, medan sanden  ger jorden struktur och genomsläpplighet.

0727 Frilandsjord, naturgödslad

Denna mullrika ”allroundjord” passar till bl. a. plantering av buskar och perenner, samt anläggning av köksträdgård med potatis och grönsaker.

072099 Rabattjord, naturgödslad

Mulljord med porös struktur. Den passar till sommarblommor, perenner och lökväxter, eller som jordförbättring. Rabattjorden innehåller mycket organiskt material, ljus och mörk torv, bark och sand. Rabattjord BIO innehåller även kompost. 

0730 Växtjord, typ A, naturgödslad

Trädplanteringsjord för normala markförhållanden. Jorden lägges ut närmast trädet i planteringsgropen och i planteringsytor.

0735 Växtjord, typ D, naturgödslad

Trädplanteringsjord för inblandning i skelett, (blandas med sten 90-150mm) Skelettjord används där hårdgjorda ytor måste anläggas nära träd. Denna jordkonstruktion består av två olika delar. Dels skelettet av makadam och dels växtjorden. Man ska vara uppmärksam på att de två beståndsdelarna ska hanteras separat och att anläggningsförfarandet är helt olikt ett normalt planteringsförfarande.

0731 Mineraljord, ogödslad

Trädplanteringsjord med mindre än 2% mullhalt. Används i trädplanteringsgropar på djup större än 50cm, för att undvika syrebrist.

0710 Gräsmattejord, ogödslad

En så kallad och jämn mineraljord med stabil struktur. Sanden ger jorden genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga. Den ogödslade jorden bör gödslas innan användning.

Utöver dessa olika jordar har vi även ”vanlig” matjord, Täckbark (0-10mm – 10-40mm), Torv, Trädgårdsjord E i varianterna ogödslad och mineralgödslad, dressand (0-2mm & 0-4mm) i vårt sortiment.

På beställning kan vi också få fram:

Trädgårdsjord E (i varianterna Bio), Växtjord typ B & C, Rabattjord BIO samt Citykross.

Låter det intressant?

Välkommen att höra av Dig till oss med såväl frågor som beställningar. Klicka här »

Gäller det grus, jord eller entreprenad?